Kontakta oss


Kulturverkstad
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö
Tel 040-37 59 56
Mobil 0704-84 01 21

hpfkulturverkstad@hylliepark.se


Eva Johansson
Verksamhetsledare
Tel 0727-23 25 23
eva.johansson@hylliepark.se

Suzukiundervisning 

Suzukimetoden, Talent Education, grundades av den japanska violinisten och pedagogen Shinichi Suzuki. Suzuki inspirerades av modersmålsinlärning, hur barn lär sig sitt modersmål, och drog paralleller i den instrumentala undervisningen.

Genom att lyssna, härma, repetera, beröm och kärleksfulla korrigeringar lär sig det lilla barnet sitt modermål. Barnet omringas av modersmålet tidigt i livet och så även musik. Barnet lyssnar tidigt på musik och utvecklar en önskan att efterlikna det på sitt instrument. Suzukis pedagogiska utgångspunkt var att alla föds med anlag, så som språk och musik, som med rätt stimulans utvecklas till en egentlig talang.

Hörnstenar

Suzukiundervisning bygger på tre samarbetande hörnstenar, eleven, förälder och läraren. Föräldern är en närvarande och aktiv förälder. Genom att delta vid elevens lektion kan förälder coatcha barnet i hemmet men också berömma och uppmuntra. Vid grupplektionen närvarar föräldern som en uppmuntrande publik.

Kulturverkstaden erbjuder Suzukiundervisning från 4 års ålder. Barn från 3 år erbjuds Suzukiförberedande fiolrytmikundervisning där eleverna får tillfälle att genom spel, sång, dans och rörelse lära känna fiolen. För mer information se Instrument.

Kostnad

Undervisningen sker både individuellt och i grupp tillsammans med andra elever på samma nivå. Kostnad för Suzukiundervisningen per termin: 3100:-/termin (15 undervisningsveckor). Vid sidan av tillkommer en medlems avgift/år till Svenska Suzukiförbundet på 250 kr/familj.

Instrument

Vi erbjuder just nu undervisning på fiol och piano. Kulturverkstaden har inte möjlighet att hyra ut instrument. Däremot samarbetar vi med en Fiolbyggaren i Malmö.

För kontaktuppgifter se fliken Samarbetspartners. För mer information kontakta Lisen Winborg.

Läs gärna mer om Suzukimetoden i Svenska Suzukiförbundets folder.

Malmö Suzukiförening


Malmö Suzukiförening är en föräldraförening och bildades 2010. 

Undervisningen bedrivs inom ramen för Kulturverstaden.

Utöver den ordinarie undervisningen erbjuder även Malmö Suzukiförening Suzukiläger och speldagar.

NOTISER

Vi startar Kulturverkstad i Husie till hösten 

Det blir undervisning i piano, fiol, gitarr och fiolrytmik för barn från 3 år på onsdags- och torsdagseftermiddagar. 


Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.