Lediga arbeten, läs mer här

Folkhögskolans profil

Det finns idag ett stort utbud inom vuxenutbildningen där folkhögskolan har en viktig roll. Varje folkhögskola utformar sin verksamhet och det ger möjlighet till en tydlig och egen profil.

Samtidigt kan folkhögskolan, precis som annan vuxenutbildning, ge dig behörighet till universitets- och högskolestudier. Folkhögskolorna i Skåne har ett närmare samarbete med högskola/universitet i regionen för att stödja våra kursdeltagare att gå vidare i högre utbildningar.

Personlig utformning

I de olika kurserna utgår vi från den enskilda människan. Tillsammans med dig utformar vi studierna så att dina mål och din utveckling står i centrum. 

Skolan där du är viktig

Hyllie Park Folkhögskola arbetar utifrån en helhetssyn på människan baserad på kristen livssyn där du, oavsett uppfattning och bakgrund är välkommen. Vi är skolan där du är viktig!

Utbildning som höjer din livskvalité

Helhetssyn betyder att skolan vill ge en utbildning som höjer din livskvalité. Detta genom ett samspel av teoretiska studier, skapande verksamhet, kulturell mångfald samt gemensamt sökande kring frågorna om livet, människan och samhälle.

Hyllie Park Folkhögskola

STYRELSE

Kalle Spetz, Simrishamn  
Ordförande
kalle.spetz@gmail.com 

Birgitta Södertun, Helsingborg
Vice ordförande

Lars Micael Adrian, Lund  
Per Eriksson  Malmö  
Beata Fabi, Malmö  
Kristofer Halvarsson, Malmö  
Bengt Jörnland, Simrishamn  
Helen Richard, Göteborg  
Jenny Wendle, Eslöv 

Per-Inge Andersson, rektor, Arlöv  
Daniel Svensson, Malmö (personalrepr.)  
Abdulkhadir Said Sheikh Mohamed, (personalrepr.)

Huvudman för skolan

Huvudman för folkhögskolan är tre parter:
Evangeliska frikyrkan, Örebro
EFK medarbetarförbund, Örebro
Hyllie Park kyrkan, Malmö

Hyllie Park Folkhögskola

Vi vill vara ”skolan där du är viktig” och detta ska genomsyra vår verksamhet. Allt är inte perfekt utan vi vill anstränga oss för att leva upp till detta.

Vår verksamhet finns södra Malmö i det expansiva området kring Hyllie C och Elinegård. Kommunikationerna är enkla med både tåg och buss. I Malmö har vi två campus, Hyllie Park – området med 55 000 kvm parkmark runt omkring oss och Sfi-verksamheten finns på Stensjögatan 3 (nya lokaler från 1 aug 2016) som också är nära Hyllie C. 

Utöver våra två campus i Malmö finns vi med verksamhet i Göteborg, Skillinge och i Kunming, Kina.

Följ oss på Facebook

Hyllie Park Folkhögskola
Kinakurs

Hitta hit

Hyllie Park-området 
Buss 33 Ön, från Hyllie C
Buss 1, från Centrala Malmö
Hållplats Malmö Elinelund.

Reser du med bil finns det gott parkeringsplatser på Hyllie Park.


Sfi på Stensjögatan 3

(Nya lokaler från 1 aug 2016)

Buss 8, från Hyllie C eller från centrala Malmö. Hållplats Hålsjögatan.

Buss 34, från Limhamn eller Södervärn. Hållplats Hålsjögatan. 

Verksamhet finns i en trevåningsbyggnad parallellt med Stadiongatan. Ingång från Stensjögatan.

Bil: Parkering finns framför huset. Parkeringstillstånd krävs och kan kvitteras ut på folkhögskolans expedition. 

Hyllie Parkområdet, Malmö

Stensjögatan 3, Malmö