Kultur på Hyllie Park och Internationellt

Hyllie Park folkhögskola har en stor bredd av verksamhet inom tre olika områden:

HPF Kulturverkstad

vänder sig främst till barn och unga som regelbundet tar del av musik inom olika instrument och genrer på Hyllie Park. Verksamheten är finansierad av avgifter från deltagarna.  HPF står för lokalerna och samarbete sker med Studieförbundet Bilda och Riksförbundet Unga Musikanter. Lärarkåren består av unga nyutbildade musiklärare som brinner för sitt instrument och att musicera tillsammans med deltagarna på olika sätt. Undervisningen sker i grupp eller individuellt och varje termin anordnas större eller mindre konserter där alla får en möjlighet att spela. 

HPFs Kinakurs

Sedan 2002 har HPF genomfört en 1-årig kurs i Kina, lokaliserad till Kunming i sydvästra Kina. Ca 8 -12 deltagare har under varje läsår fått prova på livet i Kina, möta nya människor och nya platser och utmanas i sin egen utveckling i mötet med andra. Att leva mitt i skärningspunkten mellan, Kina, Laos, Vietnam och Thailand, i storstadsmiljö och studieresor ut på landsbygden är en spännande utmaning. Man väljer mellan tre olika spår; kultur, språk eller diakoni men studerar tillsammans asiatiskt tänkande och dess historia i dagens Kina samt lär sig grunderna i det kinesiska språket.

TCG Nordica, Kunming, Kina

I ett kulturcentrum mitt i den myllrande staden Kunming, finns en mötesplats mellan öst och väst. Här har sedan år 2000 pågått utställningar från Skandinavien och Kina/Asien, Artist-in-Residenceutbyten med konstnärer från Sverige och kinesiska konstnärer som kommit till Sverige, dansperformance, studiecirklar, filmkvällar, konserter i alla genrer.  -Allt för att skapa en möjlighet till upplevelser och reflektion omkring livet – konsten – och människan. Visionen för TCG Nordica har varit ledstjärnan under åren: ”stimulating reflection on human worth as expressed in various art forms”

Klicka dig vidare till
TCG Nordicas webbsida

Kulturstipendium
Dags att söka HPFs kulturstipendium till TCG Nordica

Hyllie Park Folkhögskola

Vi vill vara ”skolan där du är viktig” och detta ska genomsyra vår verksamhet. Allt är inte perfekt utan vi vill anstränga oss för att leva upp till detta.

Vår verksamhet finns södra Malmö i det expansiva området kring Hyllie C och Elinegård. Kommunikationerna är enkla med både tåg och buss. I Malmö har vi två campus, Hyllie Park – området med 55 000 kvm parkmark runt omkring oss och Sfi-verksamheten finns på Stensjögatan 3 (nya lokaler från 1 aug 2016) som också är nära Hyllie C. 

Utöver våra två campus i Malmö finns vi med verksamhet i Göteborg, Skillinge och i Kunming, Kina.

Följ oss på Facebook

Hyllie Park Folkhögskola
Kinakurs

Hitta hit

Hyllie Park-området 
Buss 33 Ön, från Hyllie C
Buss 1, från Centrala Malmö
Hållplats Malmö Elinelund.

Reser du med bil finns det gott parkeringsplatser på Hyllie Park.


Sfi på Stensjögatan 3

(Nya lokaler från 1 aug 2016)

Buss 8, från Hyllie C eller från centrala Malmö. Hållplats Hålsjögatan.

Buss 34, från Limhamn eller Södervärn. Hållplats Hålsjögatan. 

Verksamhet finns i en trevåningsbyggnad parallellt med Stadiongatan. Ingång från Stensjögatan.

Bil: Parkering finns framför huset. Parkeringstillstånd krävs och kan kvitteras ut på folkhögskolans expedition. 

Hyllie Parkområdet, Malmö

Stensjögatan 3, Malmö