Kontakta oss


Eva Lotta Larsson
Studie- och yrkesvägledare/ Utbildningsadministratör
Tel 040-37 59 60
Mobil 0707-457 373  evalotta.larsson@hylliepark.se


Eva Johansson
Verksamhetsledare
Tel 0727-23 25 23
eva.johansson@hylliepark.se

Kulturverksamhet inom tre olika områden

Kulturverkstad


Hyllie Park Folkhögskola Kulturverkstad vänder sig främst till barn och unga som regelbundet tar del av musik inom olika instrument och genrer på Hyllie Park. Verksamheten är finansierad av avgifter från deltagarna. HPF står för lokalerna och samarbete sker med Studieförbundet Bilda och Riksförbundet Unga Musikanter. Lärarkåren består av unga nyutbildade musiklärare som brinner för sitt instrument och att musicera tillsammans med deltagarna på olika sätt. Undervisningen sker i grupp eller individuellt och varje termin anordnas större eller mindre konserter där alla får en möjlighet att spela.

Kinakurs


Sedan 2002 har Hyllie Park Folkhögskola genomfört en 1-årig kurs i Kina, lokaliserad till Kunming i sydvästra Kina. Ca 8–12 deltagare har under varje läsår fått prova på livet i Kina, möta nya människor och nya platser och utmanas i sin egen utveckling i mötet med andra. Att leva mitt i skärningspunkten mellan, Kina, Laos, Vietnam och Thailand, i storstadsmiljö och studieresor ut på landsbygden är en spännande utmaning. Man väljer mellan tre olika spår; kultur, språk eller diakoni men studerar tillsammans asiatiskt tänkande och dess historia i dagens Kina samt lär sig grunderna i det kinesiska språket.

TCG Nordica (Kulturcentrum i Kina)


I TCG Nordica kulturcentrum, mitt i den myllrande staden Kunming, Kina, finns en mötesplats mellan öst och väst. Här har sedan år 2000 pågått utställningar från Skandinavien och Kina/Asien, Artist-in-Residenceutbyten med konstnärer från Sverige och kinesiska konstnärer som kommit till Sverige, dansperformance, studiecirklar, filmkvällar, konserter i alla genrer. Allt för att skapa en möjlighet till upplevelser och reflektion omkring livet, konsten och människan. Vision och ledstjärna för TCG Nordica har under åren varit: ”stimulating reflection on human worth as expressed in various art forms”

NOTISER

Vi startar Kulturverkstad i Husie till hösten 

Det blir undervisning i piano, fiol, gitarr och fiolrytmik för barn från 3 år på onsdags- och torsdagseftermiddagar. 


Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.