Kinakurs – diakonispåret 

För Dig som är intresserad av internationellt diakonalt arbete och trosfrågor erbjuder vi detta spår. Vi studerar och gör många besök tillsammans i teamet och får möta många olika typer av biståndsarbeten. Genom TCG Nordicas välutvecklade nätverk finns många NGO:s som vi möter och får se hur de arbetar med utsatta grupper i samhället. 

Detta ger en bred inblick i olika typer av biståndsarbete, där olika organisationer jobbar med utsatta barn, droger eller miljöfrågor
m.m. Dessutom är det vår ambition att erbjuda möjlighet till att ge volontärtid i olika ”action team”/praktik i någon av 
organisationerna under året.  

Vi bearbetar det vi möter i reflektion och diskussioner utifrån ett kristet perspektiv. 

Att få möjlighet att möta människor med olika behov, 
livsåskådning och tro är berikande för den egen reflektion, kunskap och andliga tillväxt, din vandring och din utveckling.

”Jag har lärt mig så fantastiskt mycket och jag är oerhört glad över att jag åkte. Det har berikat mitt liv och det har varit så häftigt att uppfylla min dröm om att möta nya människor och bo utomlands ett längre tag” (f d kursdeltagare)

Syfte

Att ge möjlighet att fördjupa din kristna tro genom studier i Bibeln, i mentorsamtal samt i mötet med människor från den växande kinesiska kyrkan.

Ge insikter och förståelse för dagens Kina vad gäller biståndsarbete, genom olika studiebesök och fältstudier i provinsen.

Utveckla en dialog med människor med annan tro och livsåskådning än din egen.

Ge möjlighet till olika sorters volontärarbete i ”action team”, i samarbete med TCG Nordicas kontaktnät, som arbetar bl.a. med utsatta barn, i leprabyar, trafficking, miljöprojekt m.m.

Förverkliga en dröm... Studera i Kina under ett läsår.  

Kolla vår Facebooksida så får du mer känsla för en spännande kurs!

Hyllie Park Folkhögskola

Vi vill vara ”skolan där du är viktig” och detta ska genomsyra vår verksamhet. Allt är inte perfekt utan vi vill anstränga oss för att leva upp till detta.

Vår verksamhet finns södra Malmö i det expansiva området kring Hyllie C och Elinegård. Kommunikationerna är enkla med både tåg och buss. I Malmö har vi två campus, Hyllie Park – området med 55 000 kvm parkmark runt omkring oss och Sfi-verksamheten finns på Stensjögatan 3 (nya lokaler från 1 aug 2016) som också är nära Hyllie C. 

Utöver våra två campus i Malmö finns vi med verksamhet i Göteborg, Skillinge och i Kunming, Kina.

Följ oss på Facebook

Hyllie Park Folkhögskola
Kinakurs

Hitta hit

Hyllie Park-området 
Buss 33 Ön, från Hyllie C
Buss 1, från Centrala Malmö
Hållplats Malmö Elinelund.

Reser du med bil finns det gott parkeringsplatser på Hyllie Park.


Sfi på Stensjögatan 3

(Nya lokaler från 1 aug 2016)

Buss 8, från Hyllie C eller från centrala Malmö. Hållplats Hålsjögatan.

Buss 34, från Limhamn eller Södervärn. Hållplats Hålsjögatan. 

Verksamhet finns i en trevåningsbyggnad parallellt med Stadiongatan. Ingång från Stensjögatan.

Bil: Parkering finns framför huset. Parkeringstillstånd krävs och kan kvitteras ut på folkhögskolans expedition. 

Hyllie Parkområdet, Malmö

Stensjögatan 3, Malmö